HRB ATCSERIES

Výrazne skrátené časy nastavenia, ideálne riešenie na spracovanie malých sérií pomocou nástrojov AFH-ATC

  • Automatický výmenník nástrojov (Automatic Tool Changer - ATC)
  • Hydraulický pohon a automatický bombírung
  • Veľmi presný systém na meranie uhlov


Prospekt HRB ATC (EN)
HRB ATC

Vo všeobecnosti je nastavenie nástroja hlavnou príčinou znižovania produktivity. Z tohto dôvodu existujú ohraňovacie lisy HRB-1003 a HRB-2204 s ATC a s programovaním pomocou vzdialeného CAD/CAM softvéru. HRB s automatickou výmenou nástrojov (ATC) spĺňa potreby výroby rôznych veľkostí sérií. ID tooling umožňuje automatické a manuálne nastavenie nástroja, výsledkom čoho je predchádzanie chybám nastavenia prostredníctvom zisťovania informácií o nástrojoch a ich umiestnení.Automatická výmena nástrojov umožňuje nastavenie bez kvalifikácie. Úložný priestor nástrojov ATC je schopný pojať mnoho rôznych typov nástrojov, aby pokryl široký rozsah požiadaviek na ohýbanie.
Bi-S meria uhol ohybu a podľa potreby vykonáva korekcie. AMADA Digipro je vysoko presné elektronické zariadenie na meranie uhla, ktoré prenáša nameraný uhol bezdrôtovo do AMNC 3i.
19-palcový viacdotykový panel typu smartfón pre jednoduché prezeranie a rýchle zadávanie údajov.

Nové užívateľské rozhranie LITE zjednodušuje všetky operácie, vďaka čomu je používanie stroja rýchle a jednoduché.

Technické údaje

HRB-1003ATCHRB-2204ATC
Dĺžka (mm):58557050
Šírka (mm):32203560
Výška (mm):29503090
Kapacita (kN):10002200
Výška otvorenia (mm):520520
Zdvih (mm):250250
Približovacia rýchlosť (mm/s):200100
Počet skladovacích pozícií (matrica):1825
Počet skladovacích pozícií (razník):1518
Dĺžka rozloženia nástrojov (mm):15-302515-4000
SERIES HRB ATCSERIES HRB ATCSERIES HRB ATC