HG RMSERIES

  • Komplexný systém pre ohraňovanie
  • Rebrované časti a veľkorozmerné panely ohne s vysokou presnosťou
  • Znížený čas nastavovania a rozšírené portfólio ohýbaných dielov


Prospekt HG Rm (EN)
HG Rm

HG-Rm využíva špičkový ohraňovací lis HG-1303, najlepší ohýbací výkon s novým hybridným systémom pohonu. Ohraňovací lis je integrovaný s jedným 7-osovým kĺbovým robotom a sériou inteligentných zariadení zameraných špeciálne na ohýbanie zložitých rebrových a veľkých panelových dielov.7-osový kĺbový robot (šesť osí pohybu plus jedna os pojazdu) môže vykonávať celý cyklus ohýbania: nakladanie, ohýbanie, v prípade potreby premiestňovanie a vykladanie. Automatické prechytávanie veľkých panelov je vybavené 2 motorizovanými ramenami a automatickými podperami. Uchytenie panelu je plne automatické a nevyžaduje žiadne manuálne nastavenie.
Prechytávací systém pre rebrované diely pozostáva z automatizovaného ramena a svorky pre minimálne prestoje. Prechytávacie zariadenie možno použiť aj ako podperu plechu pri prechytávaní v mieste zovretia materiálu. Uchopovač sa automaticky mení podľa vyrábaného dielu. Na 2 odstavných staniciach uchopovačov je možné uložiť maximálne 4 uchopovače (1 štandard, 1 voliteľný)
Z databázy sa vyberie 3D diel a potom sa definujú všetky kroky procesu (nastavenie nástroja a postupnosť ohýbania, poloha uchopenia robota, stratégia UL); všetky pohyby robota sa generujú automaticky, čím sa vyhýbajú manuálnemu učeniu. AR-Cam generuje programy ohraňovacieho lisu a robota offline. Programátor môže skontrolovať kompletnú simuláciu ohýbacieho cyklu.

Technické údaje

HG-1303 Rm
Rozmery*:(D) 14400 x (Š) 7200 x (V) 3290
Tonáž (kN):1300
Max. otvorenie (mm):520
Zdvih (mm):250
Približovacia rýchlosť (mm/s):220
Rýchlosť ohýbania (mm/s):20 (bez robotického ramena)
Návratová rýchlosť (mm/s):250
Hrúbka materiálu (mm):0.5-0.6
Max. veľkosť dielu (mm):1250 x 2500
Min. veľkosť dielu (mm):100 x 500


ROBOT:
Model:HGROBOT 80
Rozloženie osí:Robot-6os, pojazd-1os
Nosnosť (kg):80 (+ uchopenie)
Dĺžka pojazdu (m):8 (4.8 opcia)
Uchopenie pre ohýbanie:Kombinácia, klzné, vákuové T, vákuové H
AGC automatická zmena nástrojov:2 stanice (1xSTD, 1x OPT), odkladacie stanice
Nakladanie – max. stohovanie (mm):300
Metóda vykladania:Horizontálne alebo vertikálne


* Rozmery sú uvedené na základe 8m trate robota.
* Maximálna výška dosiahnuteľná robotom s dielom je 4000 mm.
SERIES HG RmSERIES HG RmSERIES HG RmSERIES HG RmSERIES HG RmSERIES HG RmSERIES HG RmSERIES HG Rm