AS III MPAUTOMATIZÁCIA

Automatický skladový systém s nakladacou a vykladacou funkciou

  • Flexibilnejší
  • Väčšia kapacita


Prospekt AS III MP (EN)
AS III MP

AS III MP pracuje v spojení s PR III strojom. Kompaktný systém s jednoduchým prístupom pre nakladanie/vykladanie nespracovaného materiálu, odpadu alebo mostíkmi spojených súčiastok k odpadu. K dispozícii je nosnosť 3000kg na každej s deviatich paliet (max.) zabezpečuje to dlhú a nepretržitú prevádzku a plánovanie práce s rôznymi materiálmi.


Súčasťou AS III MP je bezpečnostná brána medzi nakladacím priestorom a manipuláciou paliet, aby sme zabezpečili rýchlu výmenu materiálu, počas toho ako je plech spracovaný.
Nakladacia stanica založená na koncepte L III pre rýchli a plynulý chod.
Prísavky umožňujú nakladanie rôznych materiálov.

Súčasné nakladanie a vykladanie zabezpečené rôznymi jednotkami, umožňuje minimálny čas výmeny plechov.ASIII MP môže byť jednoducho nainštalované na nový alebo už existujúci stroj.

Voliteľný softvér FMS Controller umožňuje správu zoznamu úloh z centrálneho PC bez prístupu k terminálu ASIII MP.

Technické údaje

AS III MP 300AS III MP 300/40
Celkový počet paliet (ks):8-98-9
Max. hmotnosť materiálu (kg):3 0003 000
Max. výška palety (mm):280 (s drevenou paletou)
130 (bez drevenej palety)
120 (odpad, spojené mostíkmi)
280 (s drevenou paletou)
130 (bez drevenej palety)
120 (odpad, spojené mostíkmi)
Konfigurácie paliet - Alt.1:4 RM paliet, 130 mm
5 UL paliet, 120 mm
4 RM paliet, 120 mm
5 UL paliet, 120 mm
Konfigurácie paliet - Alt.2:5 RM paliet, 130 mm
4 UL paliet, 120 mm
5 RM paliet, 120 mm
4 UL paliet, 120 mm
Konfigurácie paliet - Alt.3:2 RM paliet, 280 mm
2 RM paliet, 130 mm
4 UL paliet, 120 mm
2 RM paliet, 280 mm
2 RM paliet, 120 mm
4 UL paliet, 120 mm
Rozmery materiálu (max./min.):3 050 x 1 525 mm
1 000 x 300 mm
4 070 x 1 525 mm
1 000 x 300 mm
Hrúbka plechu (mm):0.8-6.0 mm0.8-6.0 mm
Bežný čas výmeny palety (s):7575
Max. výška stroja (m):5.35.3
Max. kapacita zdvihu (kg):300300
Rýchlosť posuvu nakladača (m/s):1.151.15
Bežný čas nakladania plechu (s):1820
Prísavky (ks):4955
Separačné magnety (ks):22
Rýchlosť posuvu vykladača (m/s):0.1 – 0.50.1 – 0.5
Min. veľkosť vykladaného plechu (mm):1 000 x 351 000 x 35Automatizácia AS III MPAutomatizácia AS III MP