KONTAKTAMADA

Vyplňte prosím nasledovný formulár:
Kontaktná osoba:

Telefón:

E-mail:

Názov spoločnosti:

IČO:
AMZ Slovakia, s.r.o.
Nám. A. Hlinku 36/9
017 01 Považská Bystrica

IČO: 44 518 391
IČ DPH: SK 2022 732 998Zap.v OR OS Trenčín, oddiel Sro., vložka č.21040/RVšeobecné obchodné podmienky AMZ Slovakia s.r.o. nájtete tu: