Navrhneme Vám riešenie pre rezanie, spracovanie a opracovanie materiálov

PRESNÁ KONTROLA
LASEROVÉHO LÚČA

Technológia variabilnej kontroly laserového lúča poskytuje vysoko stabilné rezanie od tenkých po hrubé materiály pomocou automatického prispôsobovania laserového módu typu a hrúbke materiálu, ktorý je opracovávaný. Systém sa nie len jednoducho prepne z „tenkého“ do „hrubého“ módu. Postupne sa meniaci tvar módu laserového lúča umožňuje optimálne nastavenie rezného procesu cez celý rozsah rezateľných materiálov. Tvar módu lúča tiež môže byť v okamihu zmenený medzi prepalom a rezaním, čoi prináša benefit vysoko-rýchlostného prepalu a zvýšenej produktivity.

AMZ Slovakia, s.r.o.
Nám. A. Hlinku 36/9
017 01 Považská Bystrica

IČO: 44 518 391