SOFTWAREAMADA

Softvérové riešenia AMADA - zabezpečenie výroby „správne na prvýkrát“.

  • Zefektívnenie procesov vo výrobe
  • Zníženie uhlíkovej stopy
  • Centralizované plánovanie
  • Spätná kontrola


Prospekt Software (EN)
Software

Softvérové riešenia AMADA - Zabezpečenie výroby „správne na prvýkrát“.
Dnešný trh si vyžaduje skrátenie prevádzkových časov, väčšiu flexibilitu vo výrobnom cykle a vysoké štandardy kvality.

Na splnenie týchto potrieb spoločnosť AMADA predstavila VPSS 3i (Virtual Prototype Simulation System), riešenie, ktoré dokáže riadiť výrobné toky, počnúc importom 2D/3D súborov až po offline výrobu procesov orezávania, ohýbania a zvárania.

Balík VPSS 3i je plne integrovaný so strojom. Je intuitívny a jednoduchý na používanie.